Plant met je gezin mee een Bos in “Aronst Hoek”

Plant met je gezin mee een Bos in “Aronst Hoek” op Zondag 8 maart 2015

Je kan mee met je gezin een nieuw bos voor de toekomst planten in Aronst Hoek. 
En dit op zondag 8 maart. Afspraak vanaf 10 u, Kasteellaan te Geetbets.

Natuurpunt bouwt een groot natuurreservaat uit in Aronsthoek met een afwisseling van soortenrijke graslanden, moerassen, struwelen en bossen.
In 2014 en begin 2015 werd een bijkomend blok van 75 ha verworven en aan het reservaat toegevoegd, waardoor een aansluitend natuurcomplex tot stand komt van 310 ha waar ruimte is voor de natuur, ruimte voor de rivier en voor natuurlijke waterberging, ruimte voor biodiversiteit, ruimte voor natuurbeleving en wandelgenot. Nu reeds kan je er in de winterperiode soorten als Zilverreiger en wilde zwanen ontmoeten. Het natuur.complex Aronst Hoek zet Geetbets op de natuurkaart van Vlaanderen, met topnatuur, maar ook als een aantrekkelijke gemeente waar het goed is te wonen en te leven.

Het wandelnetwerk van de Getevallei, tussen Tienen en Geetbets, vergroot van 120 km wandelwegen tot 250 à 300 km.
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois heeft daarvoor bijna 70.000 € subsidies vrijgemaakt.
Het vernieuwde wandelnetwek wordt uitgebouwd volgens het knooppuntensysteem, te vergelijken met het fietspadennetwerk.
Het wandelnetwerk kwam tot stand door een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Zuid Hageland en Toerisme Vlaanderen.
Via het wandelnetwerk kunnen de wandelaars onze streek en ook onze natuurgebieden gemakkelijker leren kennen.

Fondsenwerving 2013: Aronst Hoek

N&L in actie
Nieuw ontwerpdecreet dat vooral oog heeft voor land- en boseigenaars als hoeksteen voor natuurbeheer,
dreigt reservatenbeleid en efficient natuurbehoud onderuit te halen
meer lezen (pdf)

GEETBETS - Met de aankoop van 48 ha grond is natuurgebied Aronst Hoek momenteel 284 ha groot. Natuurpunt zoekt schenkers om opnieuw gronden aan te kopen.
Op 20 september werd voor Aronst Hoek een cruciaal puzzelstuk gelegd met de aankoop van 46 ha aaneengesloten natuurgebied van het oude domein Ter Vreundt (omgeving Segeraet). Inmiddels werd er een verbindend stuk van 2 ha nog aan toegevoegd. ‘Aronst Hoek groeide hierdoor aan tot een natuurgebied van 284 ha groot’, vertellen de conservators Marc Op de Weerdt en Jacques Jacobs. ‘De nieuw verworven 48 ha bestaan uit moeras, overstroombare graslanden, graasweiden, bos en akker.

Op de kernvergadering van januari van Natuurpunt Geetbets is beslist om een eigen website op te starten.
Via onze website willen wij de mensen van Geetbets en andere geïnteresseerden informeren over onze werking en over de natuurgebieden van Geetbets.
Die start is gebeurd.
Het echte werk moet nu beginnen!

Tags: